Reportažna in dokumentarna fotografija
Kozmetika | e-referat | e-učilnica | Slo | Hr | Eng

Reportažna in dokumentarna fotografija

Kralji ulice

Indija - 2x2 metra

KESA project

Rudarji

Vzdihljaji

Veselica

Ne me sezuvat

Koroška regija velja za zapostavljeno in eno izmed najmanj razvitih in najstarejših industrijskih regij v Sloveniji. Gospodarski razvoj je bil vseskozi močno odvisen od naravnih danosti (les, voda, ruda...). Vendar pa sta slabo gospodarjenje in splošna kriza zaprla marsikatero podjetje, ki so dajala kruh prebivalcem. Ena največjih težav Koroške regije je velika brezposelnost, katera na ljudi vpliva tako s socialnega kot psihološkega vidika. Veliko je tudi potencialno zelo dobrih, vendar turistično neizkoriščenih lokacij.Na vseh fotografijah objektov, če jih pozorno pogedate nadete par čevljev. Ker so to objekti, kateri bi današno brezposlno mladino lahko obula in jih rešila bosih nog, sem vzporedno fotografiral ljudi, ki so bosi oziroma jim premankuje oblačil. Zaradi pranja denarja in ostalih poslov, ki niso za v javnost, gradbena območja, firme, turistični objekti propadajo, posledično se zmanjšuje število delovnih mest, povpraševanje pa vidimo, da je vedno večje, ljudje pa smo postali orodja opremljeni s šiframi.

Brez dela

Zasavje je najstarejše delavsko središče v Sloveniji, ki se v 19. in 20. stoletju bliskovito razvijalo na bogatih slojih rjavega premoga. Ker delovna sila iz regije in bližnje okolice ni zmogla zadostiti vseh potreb, je bilo Zasavje romarski cilj iskalcev dela iz vse Slovenije, nekaterih delov Jugoslavije in tudi tujine. V devetdesetih letih prejšnjega stoletja je sovpadlo več okoliščin – zaton rudarstva, razpad Jugoslavije, propad delovno intenzivne industrije – ki so skoraj v trenutku povzročili hudo gospodarsko in socialno krizo ter brezposelnost. Celotna rudarsko-energetska dejavnost se je z nekdanjih skoraj deset tisoč delovnih mest osula na današnjih tisoč. Propadli so giganti z več kot tisoč zaposlenimi, kakršna sta bila Strojna tovarna Trbovlje in Splošno gradbeno podjetje Beton Zagorje. Bankrotirala so podjetja z več sto zaposlenimi, kot so bila Mehanika Trbovlje, Deloza Zagorje, Ipoz Trbovlje, Iskra Polprevodniki Trbovlje, Jutranjka Hrastnik, Lisca Zagorje, Tovarna pohištva Trbovlje, SIZ Zagorje, IBT Trbovlje, izginila so celo domača trgovska in gostinska podjetja. Številne prej velike družbe so se skrčile na polovico ali še manj nekdaj zaposlenih. Nova resničnost je migracijske procese obrnila navzven, iskanje delavcev se je spremenilo v iskanje dela, Zasavje je demografsko območje, kjer se število prebivalcev hitro stara in zmanjšuje. V Trbovljah in Hrastniku se stopnja registrirane brezposelnosti približuje dvajsetim odstotkom. Februarja letos je bilo v treh zasavskih mestih blizu 3200 brezposelnih, skoraj tisoč med njimi je bilo mladih do 29 let. Nekdanje tovarne in poslovni prostori so za mlade, ki ostajajo v Zasavju, le še razpadajoče hiše strahov. Oboji, hiše in mladi, so brez dela.

Rušenje vzhodnonemškega parlamenta

Za zagotavljanje popolne uporabniške izkušnje uporabljamo tehnologijo piškotkov. Z uporabo spletne strani se z njihovo uporabo strinjate. Podrobne informacije.