hr
Kozmetika | e-referat | e-učilnica | Slo | Hr | Eng

Visokoškolski studijski program FOTOGRAFIJA, 1. stupanj

 • ujednačen trogodišnji studij ili parcijalni studij u specijaliziranim modulima
 • redovni te vanredni studij
 • suvremen i međunarodno usporediv
 • praktično usmjeren
 • obuhvaća šire područje fotografije na dodiplomskom stupnju
 • nudi odličnu teoretsku i praktičnu osnovu za rad i budući studij na širokom području vidljivih poruka

"Visoka šola za storitve" VIST nezavisan je visokoškolski zavod. Akreditaciju za visokoškolski studijski program FOTOGRAFIJA na Vijeću Republike Slovenije za visoko školstvo stekao je 2008. godine. Studij je praktično usmjeren. Obrazovno gradivo obrađeno je sa različitih gledišta, s naglaskom na timskom radu i stvaralačkom dijalogu, povezivanjem različitih predmeta te teorije praksom. Škola sudjeluje s uglednim domaćim i stranim stručnjacima koji studentima prenose najnovija znanja sa svojih područja. Studenti se mogu okušati i osposobljavati na sljedećim područjima: autorska fotografija, reklamna i modna fotografija, reportažna i dokumentarna fotografija, različite tehnike (uključujući povijesne) te fotografija u širem multimedijskom kontekstu. Uz trogodišnji visokoškolski studij, nakon kojeg steknete naziv diplomirani fotograf, mogući su također parcijalni studiji ... 

Informativna prijava

Za upis na studij fotografije na VIST poduzmite slijedeće korake. Ispunjenom prijavom za upis smatrat ćemo vas kao kandidata za upis na studij fotografije i vodit ćemo vas kroz daljnje postupke za upis 
 

    
U visokoškolski stručni studijski program FOTOGRAFIJA može se upisati svatko, tko je uspješno položio:

 • maturu ili
 • stručnu maturu ili
 • završni ispit nakon bilo kojeg četverogodišnjeg srednjeg školovanja.

Kandidati trebaju predati portfolio i uspješno položiti ispit nadarenosti. Uvjeti za završetak studija i stečeni naziv. Za završetak studija student treba obaviti sve obaveze prema programu te izraditi i uspješno obraniti diplomski rad. Na taj način skupi traženih 180 kreditnih točaka. Nakon završetka studija student primi diplomu koja je javno važeći dokument. Nakon uspješne obrane diplomskoga rada diplomanti odn. diplomantice steknu naziv:

 • diplomirana fotografinja (vs)
 • diplomirani fotograf (vs)

      

1. letnik

I. SEMESTAR
br. Predmet ECTS KU Oblici primjene
        P V
1. Teorija fotografije I 3 30 30 0
2. Povijest fotografije I 4 40 40 0
3. Estetika i likovna teorija 7 70 40 30
4. Tehnologija digitalne fotografije I 8 80 30 50
5. Fizikalne i tehničke osnove fotografije 8 80 40 40
  ∑ I. SEMESTAR
30 300 180 120

 

II. SEMESTAR
br.  Predmet ECTS KU Oblici primjene
        P V
6. Reportažna i dokumentarna fotografija I 5 50 20 30
7. Napredne i kreativne fotografske tehnike 4 40 20 20
8. Povijest fotografije II 6 60 30 30
9. Teorija fotografije II 5 50 40 10
10. Kompozicija 6 60 10 50
11. Pregled i priprema portfolija I 4 40 10 30
  ∑ II. SEMESTAR
30 300 130 170

 

  ∑ I. GODINA
60 600 310 290


2. letnik

III. SEMESTAR
br. Predmet ECTS KU Oblici primjene
        P V
1. Reklamna i modna fotografija I 5 50 20 30
2. Teorija fotografije III 5 50 40 10
3. Fotografija interijera i arhitekture 6 60 20 40
4. Autorska fotografija 6 60 30 30
5. Tehnologije i tehnike rasvjete 3 30 10 20
6. Tehnologija digitalne fotografije II 5 30 20 30
  ∑ III. SEMESTAR
30 300 140 160

 

IV. SEMESTAR
br. Predmet ECTS KU Oblici primjene
        P V
7. Praktikum specifičnih fotografskih tehnika 10 100 20 80
8. Reportažna i dokumentarna fotografija II 7 70 40 30
9. Etika i regulativa 3 30 30 0
10. Reklamna i modna fotografija II 6 60 20 40
11. Pregled i priprema portfolija II 4 40 20 20
   ∑ IV. SEMESTAR 30 300 130 170

 

  ∑ II. GODINA
60 600 270 330

 

3. letnik

V. SEMESTAR
br. Predmet ECTS KU Oblici primjene
        P V
1. Suvremena fotografija 4 40 20 20
2. Računalne i tiskarske tehnike 4 40 20 20
3. Izborni predmeti 22 220    
  ∑ V. SEMESTAR
30 300    

 

VI. SEMESTAR
br. Predmet ECTS KU Oblici primjene
        P V
4. Izborni predmeti 15 150    
5. Praktično obrazovanje 8 80 10 70
6. Diplomski rad 7 70 0 70
  ∑ VI. SEMESTAR
30 300    

 

  ∑ III. GODINA
60 600    

 

Izborni predmeti
br. Predmet ECTS KU Oblike izvedbe
        P V
1 Novinarstvo i uredništvo 4 40 20 20
2. Modno i fotografsko šminkanje 3 30 15 15
3. Filmsko i kazališno šminkanje 3 30 15 15
4. Fotokemija i razvojne tehnike 5 50 30 20
5. Grafičko oblikovanje i grafički procesi 4 40 20 20
6. Multimedijske aplikacije 8 80 40 40
7. Atelje reklamne i modne fotografije 12 120 15 105
8. Atelje reportažne i dokumentarne fotografije 12 120 20 100
9. Atelje autorske fotografije 12 120 20 100
10. 3D aplikacije 4 40 20 20
11. Vizualne komunikacije i oblikovanje 5 50 30 20
12. Osnove poduzetništva 8 80 50 30
13. Marketing i tržišno komuniciranje 6 60 20 40
14. Stručna terminologija na engleskom jeziku 4 40 15 25
15. Razvoj kritičkog mišljenja 6 60 40 20

 

  IZBORNI PREDMETI 96 960  148  236

 U jednoj studijskoj godini student može steći 60 ECTS, pri čemu 1 ECTS točka predstavlja 20 do 30 sati studentovog rada. Na 3. godini studenti biraju među brojnim izbornim predmetima i pri tome steknu najmanje 37 ECTS.  

Legenda:

ECTS – kreditne točke
KU – kontaktne ure
P – predavanja
V – vaje

 

Školarina uključujući upisninu za pojedinu godinu, za redovni kao i za izvanredni studij, iznosi 3700 EUR. Sa upisima u akademsku godinu 2018/19 počet ćemo 5.3.2018. Ranim upisom možete iskoristiti otplaćivanje školarine u više obroka (do 18) odn. 7 % popust u slučaju jednokratnog iznosa.

Školarinu je moguće podmiriti:

--> u jednokratnom iznosu:

 • prije ožujka 2018 sa 8 % popusta, što iznosi 3.404,00 EUR,
 • u ožujku ili travnju 2018 sa 7 % popusta, što iznosi 3.441,00 EUR,
 • poslije travnja 2018 sa 5 % popsuta, što iznosi 3.515,00 EUR;

--> na obroke:700,00 EUR na upisu, a preostatak u 10 obroka po 300,00 EUR od studenog i dalje. U slučaju ranog upisa (već u proljeću) možete školarinu plačati i u više manjih obroka (toliko, koliko ima mjeseca od upisa do uklučujući kolovoza 2019). 

Školarina obuhvaća:

 • upisninu 
 • provedbu programa 
 • osnovne materijale na vježbama 
 • uporabu fotografske opreme VIST i rad u studiu u svrhe studija te najam modela i vizažista za potrebe nastave
 • troškove pripreme zaključne izložbe na kraju svake godine
 • uporabu internetske oglasne ploče za studente (SOD) 
 • uporabu studijske građe, objavljene na SOD-u, sukladno s propisima o autorskim i srodnim pravima 
 • članarinu za »Centralno tehniško knjižnico« Univerze u Ljubljani (CTK) 
 • članarinu za »Narodno in univerzitetno knjižnico« (NUK) 
 • dostup internoj knjižnici 
 • polaganje svakog ispita u tri roka

Školarina ne sadrži troškove utrošenog materiala za rad studenata izvan nastave i troškove ekskurzije. Navedene cijene važe za studijsku godinu 2018/2019 i mogu se godišnje mijenjati.Upisi se vrše u referadi, na adresi Litostrojska 44a, Ljubljana svaki radni dan od 8h do 16h (petkom do 15h). Za upis na studij potrebno je potpisati ugovor o upisu te predložiti (originale ili ovjerene kopije) svjedodžbe od 1. do 4. razreda srednje škole te završnog ispita ili mature. U slučaju da svih dokumenata još nemate, možete ih predložiti naknadno. Na upis potrebno je također predložiti dvije fotografije za dokumente (u svrhu izdavanja studentske kartice).Studentima iz Hrvatske, Srbije i BiH nudimo besplatni tečaj slovenskog jezika i pomoć kod razumijevanja studijskog gradiva.Prijava na eVŠ (portal.evs.gov.si/prijava/) će biti moguća u sljedećim rokovima:

 • 6.2.2018 – 4.3.2018;
 • 5.3.2018 – 25.6.2018;
 • 26.6.2018 – 31.8.2018;
 • 1.9.2018 – 30.9.2018.

Za sve dodatne informacije na raspolaganju smo vama putem telefona (059012509), e-maila (This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.) ili osobno prema dogovoru.

Napomena:

VIST ima pravo ne izabrati ni jednog kandidata (naprimjer zbog neispunjavanja kriterija i ostalih razloga) ili podijeliti više manjih stipendija. VIST ima pravo javno objaviti imena, fotografije, mjesto boravka te utemeljenje zahtjeva i eseja (djelomično ili cjelokupno) izabranih kandidata/-tkinja; podnošenje zahtjeva za stipendiju važi kao objava tih podataka.

 • svi podaci bit će obrađeni sukladno s propisima o zaštiti osobnih podataka, 
 • prava i dužnosti stipendista bit će određeni ugovorom i posebnim pravilima koji će biti sastavni dio tog ugovora, 
 • u slučaju da izabrani kandidat ne potpiše ugovor na vrijeme, škola može podijeliti stipendiju sljedećem kandidatu u redu izbora komisije.      

U jednoj studijskoj godini student može steći 60 ECTS, pri čemu 1 ECTS točka pretstavlja 20 do 30 sati studentovog rada.

Na 3. godini studenti biraju među brojnim izbornim predmetima i pri tome steknu najmanje 37 ECTS.

Za zagotavljanje popolne uporabniške izkušnje uporabljamo tehnologijo piškotkov. Z uporabo spletne strani se z njihovo uporabo strinjate. Podrobne informacije.