hr
Kozmetika | e-referat | e-učilnica | Slo | Hr | Eng

Visokoškolski studijski program FOTOGRAFIJA, 1. stupanj

 • ujednačen trogodišnji studij ili parcijalni studij u specijaliziranim modulima
 • redovni te vanredni studij
 • suvremen i međunarodno usporediv
 • praktično usmjeren
 • obuhvaća šire područje fotografije na dodiplomskom stupnju
 • nudi odličnu teoretsku i praktičnu osnovu za rad i budući studij na širokom području vidljivih poruka

"Visoka šola za storitve" VIST nezavisan je visokoškolski zavod. Akreditaciju za visokoškolski studijski program FOTOGRAFIJA na Vijeću Republike Slovenije za visoko školstvo stekao je 2008. godine. Studij je praktično usmjeren. Obrazovno gradivo obrađeno je sa različitih gledišta, s naglaskom na timskom radu i stvaralačkom dijalogu, povezivanjem različitih predmeta te teorije praksom. Škola sudjeluje s uglednim domaćim i stranim stručnjacima koji studentima prenose najnovija znanja sa svojih područja. Studenti se mogu okušati i osposobljavati na sljedećim područjima: autorska fotografija, reklamna i modna fotografija, reportažna i dokumentarna fotografija, različite tehnike (uključujući povijesne) te fotografija u širem multimedijskom kontekstu. Uz trogodišnji visokoškolski studij, nakon kojeg steknete naziv diplomirani fotograf, mogući su također parcijalni studiji ... 

Informativna prijava

Za upis na studij fotografije na VIST poduzmite slijedeće korake. Ispunjenom prijavom za upis smatrat ćemo vas kao kandidata za upis na studij fotografije i vodit ćemo vas kroz daljnje postupke za upis 
 

    
U visokoškolski stručni studijski program FOTOGRAFIJA može se upisati svatko, tko je uspješno položio:

 • maturu ili
 • stručnu maturu ili
 • završni ispit nakon bilo kojeg četverogodišnjeg srednjeg školovanja.

Kandidati trebaju predati portfolio i uspješno položiti ispit nadarenosti. Uvjeti za završetak studija i stečeni naziv. Za završetak studija student treba obaviti sve obaveze prema programu te izraditi i uspješno obraniti diplomski rad. Na taj način skupi traženih 180 kreditnih točaka. Nakon završetka studija student primi diplomu koja je javno važeći dokument. Nakon uspješne obrane diplomskoga rada diplomanti odn. diplomantice steknu naziv:

 • diplomirana fotografinja (vs)
 • diplomirani fotograf (vs)

      

1. letnik

I. SEMESTAR
br. Predmet ECTS KU Oblici primjene
        P V
1. Teorija fotografije I 3 30 30 0
2. Povijest fotografije I 4 40 40 0
3. Estetika i likovna teorija 7 70 40 30
4. Tehnologija digitalne fotografije I 8 80 30 50
5. Fizikalne i tehničke osnove fotografije 8 80 40 40
  ∑ I. SEMESTAR
30 300 180 120

 

II. SEMESTAR
br.  Predmet ECTS KU Oblici primjene
        P V
6. Reportažna i dokumentarna fotografija I 5 50 20 30
7. Napredne i kreativne fotografske tehnike 4 40 20 20
8. Povijest fotografije II 6 60 30 30
9. Teorija fotografije II 5 50 40 10
10. Kompozicija 6 60 10 50
11. Pregled i priprema portfolija I 4 40 10 30
  ∑ II. SEMESTAR
30 300 130 170

 

  ∑ I. GODINA
60 600 310 290


2. letnik

III. SEMESTAR
br. Predmet ECTS KU Oblici primjene
        P V
1. Reklamna i modna fotografija I 5 50 20 30
2. Teorija fotografije III 5 50 40 10
3. Fotografija interijera i arhitekture 6 60 20 40
4. Autorska fotografija 6 60 30 30
5. Tehnologije i tehnike rasvjete 3 30 10 20
6. Tehnologija digitalne fotografije II 5 30 20 30
  ∑ III. SEMESTAR
30 300 140 160

 

IV. SEMESTAR
br. Predmet ECTS KU Oblici primjene
        P V
7. Praktikum specifičnih fotografskih tehnika 10 100 20 80
8. Reportažna i dokumentarna fotografija II 7 70 40 30
9. Etika i regulativa 3 30 30 0
10. Reklamna i modna fotografija II 6 60 20 40
11. Pregled i priprema portfolija II 4 40 20 20
   ∑ IV. SEMESTAR 30 300 130 170

 

  ∑ II. GODINA
60 600 270 330

 

3. letnik

V. SEMESTAR
br. Predmet ECTS KU Oblici primjene
        P V
1. Suvremena fotografija 4 40 20 20
2. Računalne i tiskarske tehnike 4 40 20 20
3. Izborni predmeti 22 220    
  ∑ V. SEMESTAR
30 300    

 

VI. SEMESTAR
br. Predmet ECTS KU Oblici primjene
        P V
4. Izborni predmeti 15 150    
5. Praktično obrazovanje 8 80 10 70
6. Diplomski rad 7 70 0 70
  ∑ VI. SEMESTAR
30 300    

 

  ∑ III. GODINA
60 600    

 

Izborni predmeti
br. Predmet ECTS KU Oblike izvedbe
        P V
1 Novinarstvo i uredništvo 4 40 20 20
2. Modno i fotografsko šminkanje 3 30 15 15
3. Filmsko i kazališno šminkanje 3 30 15 15
4. Fotokemija i razvojne tehnike 5 50 30 20
5. Grafičko oblikovanje i grafički procesi 4 40 20 20
6. Multimedijske aplikacije 8 80 40 40
7. Atelje reklamne i modne fotografije 12 120 15 105
8. Atelje reportažne i dokumentarne fotografije 12 120 20 100
9. Atelje autorske fotografije 12 120 20 100
10. 3D aplikacije 4 40 20 20
11. Vizualne komunikacije i oblikovanje 5 50 30 20
12. Osnove poduzetništva 8 80 50 30
13. Marketing i tržišno komuniciranje 6 60 20 40
14. Stručna terminologija na engleskom jeziku 4 40 15 25
15. Razvoj kritičkog mišljenja 6 60 40 20

 

  IZBORNI PREDMETI 96 960  148  236

 U jednoj studijskoj godini student može steći 60 ECTS, pri čemu 1 ECTS točka predstavlja 20 do 30 sati studentovog rada. Na 3. godini studenti biraju među brojnim izbornim predmetima i pri tome steknu najmanje 37 ECTS.  

Legenda:

ECTS – kreditne točke
KU – kontaktne ure
P – predavanja
V – vaje

 

Školarina uključujući upisninu za pojedinu godinu, za redovni kao i za izvanredni studij, iznosi 3500 EUR.

Školarinu je moguće podmiriti:

 • jednokratnim iznosom sa 5 % popusta
 • u 10 naporednih mjesečnih obroka (upisnina od 600 EUR + 10 mjesečnih obroka po 290 EUR) 
 • u slučaju upisa do 30.6.2015 je moguće podmiriti upisninu u dva obroka po 300 EUR i školarinu u 13 do 16 mjesečnih obroka po 223,08 EUR odn. 181,25 EUR (zadnji obrok je plaćan u kolovozu 2017). 

Školarina obuhvaća:

 • upisninu 
 • provedbu programa 
 • osnovne materijale na vježbama 
 • uporabu fotografske opreme VIST i rad u studiu u svrhe studija te najam modela i vizažista za potrebe nastave
 • troškove pripreme zaključne izložbe na kraju svake godine
 • uporabu internetske oglasne ploče za studente (SOD) 
 • uporabu studijske građe, objavljene na SOD-u, sukladno s propisima o autorskim i srodnim pravima 
 • članarinu za »Centralno tehniško knjižnico« Univerze u Ljubljani (CTK) 
 • članarinu za »Narodno in univerzitetno knjižnico« (NUK) 
 • dostup internoj knjižnici 
 • polaganje svakog ispita u tri roka 
 • godišnju pretplatu na časopis Fotografija 

Školarina ne sadrži troškove utrošenog materiala za rad studenata izvan nastave i troškove ekskurzije. Navedene cijene važe za studijsku godinu 2015/2016 i mogu se godišnje mijenjati.

Stipendije

VIST raspisuje stipendije za visokoškolski studij fotografije u visini djela školarine za cjelokupni trogodišnji studij.

Raspis stipendija za studij fotografije u šk. god. 2017/18

VIST (Visoka šola za storitve) raspisuje stipendije za studij fotografije u visini djela školarine za cjelokupni trogodišnji studij.

Uvjeti:

 • kandidat ispunjava uvjete za studij 
 • kandidat se upisuje u 1. godinu »Oddelka za fotografijo« 
 • pokazuje izuzetnu nadarenost i motiviranost za rad na području fotografije odnosno vizualnih komunikacija 

 

Molbe za podjelu stipendija treba predati do 11.9.2017 na adresu:

Visoka šola za storitve, Oddelek za fotografijo, Vodnikova 126, 1000 Ljubljana (s dopunom »štipendija«)

Zahtjev za dodjelu stipendije treba sadržati:

 • molbu za podjelu stipendije s utemeljenjem (najviše 300 znakova) 
 • esej s naslovom »Moj pogled na medij fotografije« (1-2 stranice A4 formata, font Arial 11) 
 • portfolio (vidi upute za predaju portfolia za test nadarenosti) 
 • kopiju svjedodžbe 3. i 4. godine srednje škole 
 • kopiju maturalne svjedodžbe 

Rokovi:

 • 11.9.2017: predloženje 
 • 25.9.2017: objava izabranih kandidata na internetskoj stranici VIST 
 • 29.9.2017: potpis ugovora o stipendiji 

Odabir kandidata:

 • posebna komisija će na temelju zahtjeva koji su stigli na vrijeme i koji su potpuni izabrati 10 kandidata s kojima će obaviti razgovor te izabrati kandidate za stipendije, 
 • pri izboru komisija će voditi računa o istaknutim sposobnostima, i nadarenosti za zanimanje, gdje će uzjeti u obzir: 
 • portfolio (60 %), 
 • utemeljenje molbe i esej (35 %), 
 • svjedodžbe 3. i 4. godine srednje škole ili mature (5 %), 
 • pri krajnjem izboru kandidata komisija će dodatno voditi računa o razgovoru s kandidatima. 

Napomena:

VIST ima pravo ne izabrati ni jednog kandidata (naprimjer zbog neispunjavanja kriterija i ostalih razloga) ili podijeliti više manjih stipendija. VIST ima pravo javno objaviti imena, fotografije, mjesto boravka te utemeljenje zahtjeva i eseja (djelomično ili cjelokupno) izabranih kandidata/-tkinja; podnošenje zahtjeva za stipendiju važi kao objava tih podataka.

 • svi podaci bit će obrađeni sukladno s propisima o zaštiti osobnih podataka, 
 • prava i dužnosti stipendista bit će određeni ugovorom i posebnim pravilima koji će biti sastavni dio tog ugovora, 
 • u slučaju da izabrani kandidat ne potpiše ugovor na vrijeme, škola može podijeliti stipendiju sljedećem kandidatu u redu izbora komisije.      

U jednoj studijskoj godini student može steći 60 ECTS, pri čemu 1 ECTS točka pretstavlja 20 do 30 sati studentovog rada.

Na 3. godini studenti biraju među brojnim izbornim predmetima i pri tome steknu najmanje 37 ECTS.

Za zagotavljanje popolne uporabniške izkušnje uporabljamo tehnologijo piškotkov. Z uporabo spletne strani se z njihovo uporabo strinjate. Podrobne informacije.