Razpis za znižanje šolnine v š.l. 2018/19
Kozmetika | e-referat | e-učilnica | Slo | Hr | Eng
21
Jun 13

Visoka šola za storitve (VIST) dodeljuje štipendije za nadarjene za študij fotografije v višini dela šolnine za celoten triletni študij.

Pogoji:

 • kandidat/-ka izpolnjuje pogoje za študij
 • kandidat/-ka se vpisuje v 1. letnik Oddelka za fotografijo
 • izkazuje izredno nadarjenost in motiviranost za delo na področju fotografije oziroma vizualnih komunikacij

 

Prošnje za dodelitev štipendije morajo kandidati/tke oddati do 11.9.2018 na naslov:

Visoka šola za storitve,Oddelek za fotografijo, Litostrojska 44a, 1000 Ljubljana, (s pripisom »štipendija«)

 

Vloga za štipendije mora vsebovati:

 • prošnjo za štipendijo z utemeljitvijo (utemeljitev naj obsega največ 300 znakov)
 • esej z naslovom Moj pogled na medij fotografije (1-2 strani A4 formata, pisava Arial 11)
 • portfolio (glejte navodila za oddajo portfolia za preizkus nadarjenosti!)
 • kopijo spričevala 3. in 4. letnika srednje šole
 • kopijo maturitetnega spričevala

Roki:

 • 11.9.2018: predložitev vlog
 • 25.9.2018: objava izbranih kandidatov/-k na spletnih straneh VIS
 • 28.9.2018: podpis pogodb o štipendiranju

 

Izbor kandidatov/kandidatk:

 • Na osnovi pravočasno prispelih popolnih vlog bo posebna komisija izbrala 10 kandidatov/-k, s katerimi bo opravila razgovor ter izbrala kandidatov/-k za štipendijo
 • pri izbiri bo komisija upoštevala izkazane sposobnosti in nadarjenost za poklic, pri čemer bo upoštevala:
 • portfolio (60%)
 • utemeljitev prošnje in esej (35 %)
 • uspeh v 3. in 4. letniku srednje šole/maturi (5%)
 • pri končnem izboru kandidatov/-k bo komisija dodatno upoštevala še razgovor s kandidati/kandidatkami.

Opombe:
VIST si pridružuje pravico, da ne izbere nobenega kandidata (npr. zaradi neizpolnjevanja kriterijev in drugih utemeljenih razlogov) ali pa podeli več njižjih štipendij. VIST si pridržuje pravico, da javno objavi imena, fotografije, kraj bivališča ter utemeljitve vloge in eseja (deloma ali v celoti) izbranih kandidatov/kandidatk; oddaja vloge za štipendijo šteje kot soglašanje z objavo teh podatkov.

 • Vsi podatki bodo obravnavani v skladu s predpisi o varovanju osebnih podatkov.
 • Pravice in obveznosti študentov s štipendijo bodo določeni v pogodbi in s posebnimi pravili, ki bodo sestavni del pogodbe.
 • V primeru, da izbrani kandidati ne podpišejo pogodbe pravočasno, lahko šola dodeli štipendijo naslednjemu kandidatov/-k po vrstnem redu izbora komisije.

 

 

 

 

 

Za zagotavljanje popolne uporabniške izkušnje uporabljamo tehnologijo piškotkov. Z uporabo spletne strani se z njihovo uporabo strinjate. Podrobne informacije.