Delni študiji
Kozmetika | e-referat | e-učilnica | Slo | Hr | Eng

Delni študij


informativna-prijava-gumb

 


Moduli za izpopolnjevanje

Moduli za izpopolnjevanje na visokošolskem nivoju v okviru koncepta vseživljenjskega učenja so pomembna novost za vse, ki se želijo izpopolnjevati
v javno veljavnih programih.
Moduli predstavljajo akreditirane dele visokošolskega študijskega programa Fotografija skladno s 36. (šesti odstavek) in 33.a členom Zakona o visokem
šolstvu (ZVŠ). Sestavljeni so iz predmetov enovitega triletnega študija tako, da tvorijo vsebinsko zaokrožene smiselne celote. Delni študijski program se
zaključi s projektnim seminarjem.
Študent, ki opravi obveznosti posameznega modula, pridobi skladno z 32.a členom ZVŠ (četrti odstavek) javno veljavno listino z navedenimi pridobljenimi
znanji ter ustreznim številom kreditnih točk (ECTS), ne pridobi pa stopnje izobrazbe ali poklica. Pač pa je pridobljene kreditne točke možno zbirati oz.
dopolnjevati s točkami iz drugih modulov ali programov in tako postopoma priti do potrebnega števila točk za priznavanje diplome (zato je ta oblika
študija znana tudi kot delni študiji).
Vseživljenjsko učenje - izpopolnjevanje v modulih pomeni vključevanje že zaposlenih ljudi v procese izobraževanja, s čimer si pridobijo dodatna znanja, ki jim omogočajo kvalitetnejše in udobnejše delo ter boljšo konkurenčnost na trgu delovne sile. Omogoča postopen študij.
Povečevanje stopnje udeležbe v vseživljenjskem učenju je cilj tako Evropske skupnosti in Slovenije, kot tudi naše šole.

Delni študij – izpopolnjevanje obsega naslednje module s predmeti:

 • Fotografske tehnike (38 ECTS),
 • Reklamna in modna fotografija (41 ECTS),
 • Novinarska fotografija (41 ECTS),
 • Avtorska fotografija (59 ECTS),
 • Multimedijska fotografija (45 ECTS).

Pogoji za vpis:

V delni študij se lahko vpiše vsakdo, ki opravlja dejavnost v stroki in je opravil:

 • maturo,
 • poklicno maturo,
 • zaključni izpit v katerem koli štiriletnem srednješolskem izobraževanju,
 • končal izobraževanje na VI. ali VII. stopnji.

Predmetnik modulov

 

FOTOGRAFSKE TEHNIKE

Št.

Predmet

Letnk

ECTS

KU

Oblike izvedbe

         

P

V

1.

Fizikalne in tehnične osnove fotografije

1

8

80

40

40

2.

Računalniške tehnike v fotografiji I

1

8

80

30

50

3.

Računalniške tehnike v fotografiji II

2

5

50

20

30

4.

Napredne in kreativne fotografske tehnike

1

4

40

20

20

5.

Osvetljevalne tehnike v fotografiji

2

3

30

10

20

6.

Praktikum specifičnih fotografskih tehnik

2

10

100

20

80

∑ FOTOGRAFSKE TEHNIKE

 

38

380

140

240

 

 

REKLAMNA IN MODNA FOTOGRAFIJA

Št.

Predmet

Letnk

ECTS

KU

Oblike izvedbe

         

P

V

1.

Fizikalne in tehnične osnove fotografije

1

8

80

40

40

2.

Napredne in kreativne fotografske tehnike

1

4

40

20

20

3.

Estetika in likovna teorija

1

7

70

40

30

4.

Računalniške tehnike v fotografiji II

2

5

50

20

30

5.

Modno in fotografsko ličenje

3

3

30

15

15

6.

Reklamna in modna fotografija I

2

5

50

20

30

7.

Reklamna in modna fotografija II

2

6

60

20

40

8.

Osvetljevalne tehnike v fotografiji

2

3

30

10

20

∑ REKLAMNA IN MODNA FOTOGRAFIJA

 

41

410

185

225

 

 

AVTORSKA FOTOGRAFIJA

Št.

Predmet

Letnk

ECTS

KU

Oblike izvedbe

         

P

V

1.

Fizikalne in tehnične osnove fotografije

1

8

80

40

40

2.

Teorija fotografije I

1

3

30

30

0

3.

Teorija fotografije II

1

5

50

40

10

4.

Teorija fotografije III

2

5

50

40

10

5.

Avtorska fotografija

2

6

60

40

20

6.

Praktikum specifičnih fotografskih tehnik

2

10

100

20

80

7.

Napredne in kreativne fotografske tehnike

1

4

40

20

20

8.

Razvoj kritičnega mišljenja

3

6

60

40

60

9.

Sodobna fotografija

3

4

40

20

20

10.

Pregled in priprava portfolia I

1

4

40

10

30

11.

Pregled in priprava portfolia II

2

4

40

20

20

∑ AVTORSKA FOTOGRAFIJA

 

59

590

320

310

 

 

MULTIMEDIJSKA FOTOGRAFIJA

Št.

Predmet

Letnk

ECTS

KU

Oblike izvedbe

         

P

V

1.

Fizikalne in tehnične osnove fotografije

1

8

80

40

40

2.

Računalniške tehnike v fotografiji I

1

8

80

30

50

3.

Računalniške tehnike v fotografiji II

2

5

50

20

30

4.

Računalniške in tiskarske tehnike

3

4

40

20

20

5.

3D aplikacije

3

4

40

20

20

6.

Multimedijske aplikacije

3

8

80

40

40

7.

Grafično oblikovanje in grafični procesi

3

4

40

20

20

8.

Napredne in kreativne fotografske tehnike

1

4

40

20

20

∑ MULTIMEDIJSKA FOTOGRAFIJA

 

45

450

210

240

 

 

NOVINARSKA FOTOGRAFIJA

Št.

Predmet

Letnk

ECTS

KU

Oblike izvedbe

         

P

V

1.

Fizikalne in tehnične osnove fotografije

1

8

80

40

40

2.

Etika in regulativa

2

3

30

30

0

3.

Zgodovina fotografije I

1

4

40

40

0

4.

Zgodovina fotografije II

1

6

60

30

30

5.

Sodobna fotografija

3

4

40

20

20

6.

Reportažna in dokumentarna fotografija I

1

5

50

20

30

7.

Reportažna in dokumentarna fotografija II

2

7

70

40

30

8.

Novinarstvo in uredništvo

3

4

40

20

20

∑ NOVINARSKA FOTOGRAFIJA

 

41

410

240

170


Legenda:

ECTS – kreditne točke
KU – kontaktne ure
P – predavanja
V – vaje

 

Šolnine za module

 

1.letnik

2. letnik

3. letnik

vpisnina

skupaj

Fotografske tehnike

1400 EUR

1260 EUR

/

300 EUR

2960 EUR

Multimedijska fotografija

1400 EUR

350 EUR

1400 EUR

300 EUR

3450 EUR

Avtorska fotografija

1680 EUR

1750 EUR

700 EUR

300 EUR

4430 EUR

Reklamna in modna fotografija

1330 EUR

1330 EUR

210 EUR

300 EUR

3170 EUR

Novinarska fotografija

1610 EUR

700 EUR

560 EUR

300 EUR

3170 EUR

Cena za morebitne dodatne predmete (ki niso del modula) po individualnem izboru je 80 EUR/ECTS.

Plačilni pogoji:

 • vpisnina 300 EUR ob vpisu,
 • ostalo plačilo se razporedi po letnikih, kot navedeno v tabeli (lahko v več obrokih),
 • v primeru vpisa v več modulov, se plača vpisnina samo za en modul, če je posamezen predmet v več modulih, se to upošteva pri ceni.

Šolnine za module

POPUSTI:

 • 5 % pri plačilu v enkratnem znesku,
 • 100 EUR popusta na vpisnino za slušatelje vseh programov kozmetične šole Zavoda AI in IZRAZ, Ljubljana.

Šolnina zajema:

 • vpisnino za celoten študij v modulu po programu,
 • izvedbo študijskega programa modula,
 • osnovne materiale pri vajah,
 • uporabo fotografske opreme VIST in delo v studiu,
 • stroške priprave zaključne razstave,
 • uporabo spletne oglasne deske za študente (SOD),
 • uporabo študijskih gradiv, objavljenih na SOD, v skladu s predpisi o avtorskih in sorodnih pravicah,
 • opravljanje vsakega izpita na treh rokih,
 • članarino za CTK (Centralna tehniška knjižnica Univerze v Ljubljani),
 • dostop do interne knjižnice,
 • opravljane izpita v treh rokih.

Opomba: pridržujemo si pravico do manjše korekcije cen v naslednjih študijskih letih.; moduli bodo izvedeni v primeru zadostnega vpisa.

Za zagotavljanje popolne uporabniške izkušnje uporabljamo tehnologijo piškotkov. Z uporabo spletne strani se z njihovo uporabo strinjate. Podrobne informacije.